Darmowe porady online

Kasy fiskalne – kto zobowiązany jest je posiadać?

Kasy fiskalne

Kasy fiskalne

Każdy przedsiębiorca, który dokonuje sprzedaży towarów lub wykonuje usługi na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych jest zobowiązany co do zasady do ewidencjonowania swojego przychodu przy pomocy stosownego urządzenia fiskalnego. Na mocy rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 20.12.2017 roku w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, niektóre działalności zostały zwolnione z tego obowiązku. Które? Odpowiedź – poniżej.

Kto zatem nie musi zaopatrywać się w kasy fiskalne? Zwolnienie dotyczy to podatników, których obrót ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczył w minionym roku podatkowym 20 000 złotych. Przedsiębiorcy, który zaczęli swoją działalność w trakcie roku, limit ten wyznaczają w proporcji. Co ważne, dla wspomnianego limitu nie będzie liczona sprzedaż środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji oraz sprzedaż nieruchomości. Tego typu transakcje będą musiały być udokumentowane fakturą.

Na mocy wspomnianego rozporządzenia określone zostały czynności, które każdorazowo będą powodowały obowiązek zaewidencjonowania ich przy pomocy urządzenia, jakimi są kasy fiskalne (o ile jest to sprzedaż na rzecz osób, które nie prowadzą działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych).

Do czynności, w stosunku do których zastosowania nie znajdują przepisy zwalniające z posiadania sprzętu o nazwie kasy fiskalne zalicza się sprzedaż między innymi gazu płynnego, części do silników, silników spalinowych wewnętrznego spalania w rodzaju stosowanych do napędu pojazdów, nadwozi do pojazdów silnikowych, części przyczep, naczep oraz pozostałych pojazdów bez napędu mechanicznego, przyczep, naczep oraz kontenerów, części oraz akcesoriów do pojazdów silnikowych, gdzie indziej niesklasyfikowanych oraz sprzętu fotograficznego, z wyłączeniem części i akcesoriów do sprzętu i wyposażenia fotograficznego.

Tagi: , ,

© 2016 - 2024 Darmowe porady online